Oferta usług

 

            ■   Projektowanie budynków mieszkalnych

            ■   Projektowanie budynków usługowo-handlowych

            ■   Projektowanie budynków przemysłowych

            ■   Oceny techniczne i ekspertyzy budowlane

            ■   Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

            ■   Kosztorysowanie robót budowlanych

            ■   Project manager

            ■   Doradztwo techniczne w budownictwie

            ■   Realizacje inwestycji

            ■   Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

            ■   Obsługa geodezyjna

            ■   Przeglądy okresowe budynków